CZERLIN
 
 
Galeria 2011
 

Uroczystości Poświęcenia i Otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Czerlinie

Dnia 15 października 2011 roku o godzinie 1800 w Czerlinie rozpoczęła się uroczystość poświęcenia i otwarcia świetlicy wiejskiej w Czerlinie. Świetlica została wybudowana ze środków Miasta i Gminy Gołańcz z dofinansowaniem z PROW. Na uroczystość przybyli:

 • Wicestarosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc;
 • Burmistrz MiG Gołańcz Pan Mieczysław Durski wraz z małżonką;
 • Sekretarz Urzędu MiG Gołańcz Pani Urszula Wierzbicka;
 • Skarbnik Urzędu MiG Gołańcz Pani Edyta Konieczna wraz z małżonkiem
 • Dyrektor Gołanieckiego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Połczyński;
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu Druh Andrzej Kuraszkiewicz;
 • Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP w Gołańczy Druh Andrzej Woźnicki z małżonką;
 • Projektant obiektu Pan inż. Tomasz Cieśla z małżonką;
 • Proboszcz parafii czeszewskiej ks. Jan Dzierla;
 • Mieszkańcy Czerlina.

Uroczystość otworzył Burmistrz MiG Gołańcz Mieczysław Durski, który powitał przybyłych gości i mieszkańców.Po czym w zarysie przedstawił przebieg budowy świetlicy. Następnie poprosił Proboszcza miejsca ks. Jana Dzierlę o poświęcenie obiektu. Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie obiektu.

Aktu tego dokonali:

 • Wicestarosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc;
 • Burmistrz MiG Gołańcz Pan Mieczysław Durski
 • Dyrektor Gołanieckiego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Połczyński;
 • Projektant obiektu Pan inż. Tomasz Cieśla
 • Proboszcz parafii czeszewskiej ks. Jan Dzierla;
 • Przewodnicząca KGW w Czerlinie Pani Wanda Berka;
 • Prezes OSP w Czerlinie Druh Bogusław Berka;
 • Radny MiG Gołańcz, Zastępca Naczelnika OSP w Czerlinie Druh Rafał Wenzel;
 • Sołtys wsi Czerlin, Prezes Kółka Rolniczego w Czerlinie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP w Czerlinie Druh Marek Szkudlarz.

Po otwarciu obiektów Sołtys zaprosił gości i mieszkańców do świetlicy. Po zajęciu miejsc Dyrektor Gołanieckiego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Połczyński złożył mieszkańcom życzenia owocnego korzystania ze świetlicy z obiektami towarzyszącymi. Następnie wzniesiono toast. Po obiedzie Druh Kazimierz Czajkowski przedstawił w zarysie historię wsi Czerlin, następnie głos zabrał Radny wsi Czerlin Druh Rafał Wenzel, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu. Po tym wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza zabawa w nowym obiekcie trwająca do godzin porannych.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

 
I miejsce dla wsi Czerlin
w Turnieju Wsi
Gminy Gołańcz 2011 r.

26 czerwca 2011 r.

Dnia, 26 czerwca 2011r. na stadionie miejskim w Gołańczy zakończył się trwający od 3 maja Turniej Wsi. W turnieju wzięło udział 21 sołectw z 25 znajdujących się na terenie gminy Gołańcz. Drużyna wsi Czerlin zajęła I miejsce uzyskując 244 punkty wyprzedzając Czeszewo (203,5 pkt.) i Smogulec (196 pkt.)

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

   Uroczystość poświęcenia krzyża

"Krzy powinien znajdować się tam gdzie człowiek, bowiem jest wpisany w życie człowieka".

 

W dniu 24 czerwca 2011 r. po uroczystej Mszy  Odpustowej ku czci św. Jana Chrzciciela, podczas której kończył swą posługę duszpasterską w parafii panigrodzkiej ks. Wojciech Cierniak. Wspólnota parafii św. Jana Chrzciciela przeżywała podniosłą uroczystość poświęcenia krzyża wzniesionego
z inicjatywy Ks. Proboszcza Wojciecha Cierniaka
i Wspólnoty Parafialnej św. Jana Chrzciciela w Panigrodzu jako Wotum Wdzięczności za dar Papieża Bł. Jana Pawła II.

(Kościł p.w. w. Jana Chrzciciela w Panigrodzu jest jednym
z trzech kościołów parafialnych wsi Czerlin).

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto